اخبار

1395/03/11
دعوت دبیرخانه کنفرانس جهت حمایت علمی و معنوی از «هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری»


بدینوسیله از کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، شرکت ها، سازمان ها و انجمن های علمی و تخصصی که مایل به حمایت علمی و معنوی از «هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری» می باشند دعوت می گردد جهت اعلام آمادگی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

تلفن تماس: (داخلی305) 8- 37753114 (031)1395/02/01
اخذ مجوز برگزاری «هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری»از وزارت علوم تحقیقات و فناوری


وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت خود را با برگزاری «هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری» طی نامه مورخ 1396/12/27 شماره 16/309598 به مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اعلام نمود.

صفحه اولصفحه قبل345صفحه بعدصفحه آخر