محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:

  • معماری و شهرسازی
  • مهندسی عمران
  • محیط زیست
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • مدیریت و مدیریت بحران
  • صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
  • اقتصاد شهری
  • فرهنگ و جامعه شناسی
  • مهندسی پل