مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

صفحه اصلی > مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

 

ضمن سپاس از کلیه نويسندگان محترمي كه مقالات آنها جهت ارائه به صورت پوستر از طرف همايش مورد تأييد قرار گرفته است، موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- لازم است نويسنده محترم، پوستر مقاله خود را طبق فرمت مندرج در وبسایت به نشانی زیر تهيه و پرينت نمايد.
2- دبيرخانه كنفرانس از پذيرش پوستر مقالات تهيه شده در فرمتي بجز فرمت تعيين شده، معذور خواهد بود.

3- زمان پذیرش کلیه پوسترها روز یکشنبه 97/9/21 ساعت 7:30 در محل برگزاری کنفرانس (مرکز همایش های بین المللی شهرداری قم) می باشد. و چنانچه مولف امکان حضور در روز کنفرانس را ندارد می بایست پوستر چاپ شده مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 97/9/18  به آدرس دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید.
 
جدول ارائه مقالات به صورت پوستر