کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی


اعضای کمیته علمی

دکتر سید مهدی ابطحی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر کمیته علمی
مهندس یوسف احمدی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­
پژوهان پیشرو
دکتر محسن ابوطالبی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر بهروز ارباب شیرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر لهون اسدی، مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

دکتر سید سعید اسلامیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
دکتر پژمان اسماعیلی، معاون امور اداری اداره کل مالی واداری استانداری اصفهان
مهندس شهرزاد اعتمادی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
دکتر محسن افشاری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمیدرضا بابایی، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی
مهندس محمد بناییان،  مدیر شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
دکتر محمد بهاروند، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
دکتر رسول بیدرام، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حمیدرضا پورزمانی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهندس فاطمه ترابی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
دکتر نسیم جعفری، مشاور سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان
مهندس مژده جمشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
دکتر پیروز حناچی،  سردبیر فصلنامه توسعه پایدار شهری و معاون فنی عمران شهرداری تهران
مهندس مهسا حیدری، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
مهندس سکینه رحیمی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر اعظم السادان رضوی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کاشان
مهندس احسان سبحانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر سعید سامانی مجد، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود
دکتر امیرمسعود سامانی مجد، معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر ریحانه­ السادات سجاد، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهاندکتر مهدی سعدوندی، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر تبسم صفی ­خانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
مهندس مریم طائف نیا، مدیر مسئول دفتر بین الملل و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
دکتر شیرین طغیانی، عضو شورای شهر اصفهان و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر حسین عموشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، مدیر گروه کارشناسی ارشد سازه­ و زلزله مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
دکتر غزل فرجامی،
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر محمد قیاسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لنجان
دکتر فرهنگ مظفر، عضو هیأت علمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
دکتر سیدکمال میرطلایی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، محقق و استاد مدعو در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
مهندس نفیسه یاری بروجنی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو و دانشجوی دکتری معماری دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مریم یزدان­ پرست، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
امين پيرمحمدزاده
، مدیر گروه گردشگری، دانشگاه علمي کابردی واحد 99 تهران
دکتر مسعود داوری
نژاد مقدم، مديرگروه شهرسازی و عضو هیأت علمي دانشگاه بینالود مشهد
دکتر اسماعیل
دویران، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تهران
دکتر رسول نوده فراهانی، دکتری مهندسی عمران  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر وحید عبدالوهاب، دکتری عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهندس حسین  علی محمدی، دانشجوی دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشگاه لویزیانا آمریکا
مهندس سیده آیدا برکاتی، کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه خاوران، مشهد
مهندس آراز هاشمی نژاد، دانشجوی دکتری مهندسی عمران ژئوتکنيک دانشگاه ارومیه
دکتر صادق صیدبیگی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مهندس رامین بیات، دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مدیریت ساخت  دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب
دکتر نسرین کاظمی، دکتری جغرافیا دانشگاه تهران
دکتر نسا خزاعی، دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهندس علی صادقی حبیب آباد، دانشجوی دکتری تخصصی معماری دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر علیرضا قاری قرآن، معاون فنی و عمران شهرداری قم
دکتر ناصر قانعی فر، عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانشگاه سما اهواز
دکتر فرضعلی سالاری، مدرس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
دکتر محمد جواد رحیم دل، دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندس آسیه رعیتی ایل بیگی، دانشجوی دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر امیر اسماعیل فروهید، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
دکتر سید پویا ناصری علوی، دکتری مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر یوسف درویشی، استادیار دانشگاه پیام نور تهران
دکتر الهام پورمهابادیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر حسنعلی ترنج, دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
دکتر مهدی میرزایی، دانشجوی دکتری برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر امیر اشنویی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
مهندس پوریا قاسمی، دانشجوی دکتری مهندسی    معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهندس محمد باقر اکبری، دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی
دکتر مهدی امیدی،کارشناس معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
دکتر سروش ذبیح الهی، دکتری منابع طبیعی- جنگلداری و محیط زیست دانشگاه ایلام
مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
مهندس دانیال محمدزاده شادمهری، کارشناس ارشد عمران مکانیک خاک و مهندسی پی دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس عباس افرادی، کارشناس ارشد معماری
مهندس عاطفه سعیدی قهه، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر محمد شوکتی آمقانی، دکتری مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
مهندس نریمان ذوالفقار نسب، دانشجو دکتری معماری
دکتر فرناز امین صالحی، دکتری مهندسی محیط زیست مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
دکتر افشین ابراهیمی، عضو هیأت علمی دانشکده  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر مهین نسترن، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
دکتر محمدرضا نیلفروشان، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر نیلوفر ملک، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر احمد گلی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر مقدی خدابخشیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
دکتر مرضیه طبائیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
مهندس فاطمه مهدیان، عضو عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس عاطفه کاردان، عضو عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
دکتر امین زینل همدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیخ بهائی
مهندس حمید بانک، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­
پژوهان پیشرو
مهندس محمود ستایش مهر، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس علی چاوشی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس آرزو حسینی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس وحیده حکمی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس بهاره حیدری، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس امید خسروی دانش، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس پگاه دالوند، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس لیلا فرشادفر، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
مهندس مهشید طاهری، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
دکنر محمد جواد طباطبایی، هیآت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد میمه
مهندس سید محمد مهدی میرممتاز، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاداسلامی اصفهان(خوراسگان)