ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

 

 

·      ریاست کمیته سیاست‌گذاری:

-       دکتر مرتضی سقاییان­ نژاد، شهردار کلان شهر قم و ریاست کمیته علمی کنفرانس

 

·      دبیر کمیته سیاست‌گذاری:

-       مهندس حجت اله جوادیان، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو و دبیر کمیته سیاست­گذاری کنفرانس

 

·      رئیس کمیته علمی کنفرانس:

-       دکتر محمد سعید ایزدی، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست کمیته علمی کنفرانس

 

·      دبیر کنفرانس و امور بین­الملل:

-       دکتر امیرمسعود سامانی مجد، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانش ­­پژوهان پیشرو

 

·      رئیس کمیته اجرایی کنفرانس:

-       دکتر قاری قرآن، معاون فنی عمرانی شهرداری قم و ریاست کمیته اجرایی کنفرانس

 

·      دبیر کمیته اجرایی کنفرانس:

-       مهندس علیرضا خاکی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري قم و دبیر کمیته اجرایی کنفرانس و دبیر کنفرانس

 

·      رئیس کمیته فناوری:

-       دکتر سید مهدی ابطحی، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ریاست کمیته فناوری کنفرانس

 

·      اعضای کمیته سیاست‌گذاری:

-       دکتر مرتضی سقاییان­ نژاد، شهردار کلان شهر قم و ریاست کمیته علمی کنفرانس

-       مهندس حجت اله جوادیان، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و دبیر کمیته سیاست­گذاری کنفرانس

-       دکتر امیرمسعود سامانی مجد، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو

-       دکتر محمد سعید ایزدی، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست کمیته علمی کنفرانس

-       دکتر سید مهدی ابطحی، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ریاست کمیته فناوری کنفرانس

-       دکتر علیرضا قاری قرآن، معاون فنی عمرانی شهرداری قم و ریاست کمیته اجرایی کنفرانس

-       مهندس علیرضا خاکی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري قم و دبیر کمیته اجرایی کنفرانس و دبیر کنفرانس

-       دکتر منا عرفانیان سلیم، عضو هیأت مدیره سازمان بازآفرینی شهری

-       دکتر مهدی امیدی، نماینده معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

-       مهندس روح الله امرالهی، نماینده شورای اسلامی شهر قم

-       مهندس محسن بهشتی، نماینده استانداری استان قم

-       دکتر مصطفي سعادت­ طلب، نماینده دانشگاه قم

-       جناب علیرضا مختاری، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم

-       مهندس حسن صبوری، نماینده اداره راه و شهرسازی استان قم

-       دکتر مهدی وظیفه­ دوست، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی دورتموند و عضو هیأت ­تحریریه فصلنامه­ توسعه پایدار­ شهری

-         جناب محمد یزدان­ پناه، مسؤول دفتر مرکز همکاری­های علمی و بین­ المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری