کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


بازآفرینی سازگار با محیط زیست

1397/09/21
دکتر محمد سعید ایزدی-دکتر الساندرا دی چزارس
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: بعد از ظهر چهارشنبه 97/9/21

لينك اصلي

بنای سازگار با محیط زیست

1397/09/21
مهندس نیما کیوانی- مهندس علی شاکری
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: بعد از ظهر چهارشنبه 97/9/21

لينك اصلي

بوم شهر هوشمند

1397/09/21
مهندس ویکتور مارتینز- مهندس علی شاکری
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: بعد از ظهر چهارشنبه 97/9/21

لينك اصلي

گردشگری مذهبی

1397/09/22
مهندس علیرضا خاکی- دکتر محسن رحمان شیخ- دکتر ایوب خان داوود
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: صبح پنجشنبه 97/9/22

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر