کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


برنامه ریزی یک شهر – نیاز به خدمات اجتماعی

1397/09/22
دکتر برند بنیکوفسکی- دکتر ژوهانس امریچ
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: صبح پنجشنبه 97/9/22

لينك اصلي

معرفی پلهای انتگرال و نیمه انتگرال

1397/09/22
دکتر رضا رهبری فر
مدیر منطقه ای شرکت BRP Gmbh & Co.
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: صبح پنجشنبه 97/9/22

لينك اصلي

طراحی و ارزیابی لرزه ای پلها (مطالعه موردی پلهای موجود در منطقه سرپل ذهاب)

1397/09/22
دکتر حمیدرضا احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه و عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی پل ایران
مهندس سید مجید محسنی
مهندسان مشاور
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: صبح پنجشنبه 97/9/22

لينك اصلي

شناسایی خسارت در عرشه و تکیه گاه پل های دارای قوس در پلان با استفاده از روشهای مبتنی بر پاسخ دینامیکی

1397/09/22
دکتر علیرضا عربها
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: صبح پنجشنبه 97/9/22

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر